Students

Universities

Resorts

Cooperations

Období 3- 6 měsíců

Pokud byste byli rádi součástí našeho týmu, který stále hledá nové strategie reklamy a pokud hovoříte několika jazyky, tak je tato práce přímo pro vás.

Pro tuhle stáž je klíčová právě komunikace a proto je velmi důležité, aby stážista byl schopen komunikovat v tolika jazycích, jak jen to je možné. Stážista bude muset prokázat svoji iniciativitu a během jeho aktivity se naučí spoustu nových aktivit vztahující se na jeho práci. Být nezávislý, je pro tuto práci velmi důležité. Bude se snažit vyřešit všechny problémy.

Student bude muset prokázat profesionalitu. Hotel očekává, ze budete jedna ve všech situacích profesionálně. Během této práce musí být student schopen pracovat pod tlakem. Práce v odvětví cestovního ruchu není snadná a není neobvyklé pracovat v noci. Očekává se, že student bude jednat v klidu i ve stresových situacích.

Co dělat ve volném čase?

Pokud se vydáte na stáž do zahraničí daleko od svého domova, bude to jedna z celoživotních zkušeností. Abyste toho využili na maximum, je velmi důležité, chodit se bavit ve volném čase ( kluby, restaurace). Zaměstnat se s různými aktivitami, cestovat a objevovat nová místa. Společně s novými přáteli poznáte novou kulturu a tradice. Je tedy velmi důležité užívat si svůj volný čas a objevovat nepoznané, abyste se vyhnuli smutku za domovem.

Požadavky

  • Plynulá angličtina

Mnoho z našich destinací vyžaduje:

  • Francouzština- angličtina- ěpanělština
  • Němčina- angličtina- španělština
  • Ruština- angličtina- španělština

Možnost vycestovat v rámci Erasmus +

Přihlaste se dnes 

How to get the internship ?

Internship Offers