Students

Universities

Resorts

Cooperations

Na to, aby si mohol začať svoju stáž, budeš potrebovať podpísaný „School Contract"

Je to jeden z najdôležitejších dokumentov, pretože bez neho ti hotel neumožní začať tvoju stáž.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE OHĽADOM TVOJHO INTERNSHIP CONTRACT / CONVENIO DE PRÁCTICAS

  1. INTERNSHIP CONTRACT od tvojej školy musí byť v španielčine ( španielsky zákon berie do úvahy len stážistov s dokumentom, ktorý je v španielčine: CONVENIO DE PRÁCTICAS)
  2. Preklad názvu INTERNSHIP CONTRACT je CONVENIO DE PRÁCTICAS. Tieto názvy sú veľmi dôležité.
  3. Do CONVENIO DE PRÁCTICAS by si mal napísať množstvo peňazí, ktoré dostaneš počas tvojej stáže.
  4. CONVENIO DE PRÁCTICAS musí vždy obsahovať:
  • Originálny papier od tvojej školy
  • Originálny podpis učiteľa/ koordinátora tvojej stáže (v tvojej škole)
  • Originálny podpis teba ako študenta
  • Originálna pečiatka tvojej školy

Teno certifikát potrebujeme, aby sme si mohli byť istí, že ti škola dovolí uskutočniť tvoju stáž.

Tvoja škola musí vyplniť prvú stranu certifikátu (španielska verzia) a poslať to späť do hotela.

Tento certifikát je pre nás veľmi dôležitý, tak sa uisti, že ho tvoja škola podpíše- v opačnom prípade nebudeš môcť začať svoju staž.

Aby sa mohla tvoja stáž uskutočniť, budeš musieť nahrať na svoj osobný profil kópiu svojej Európskej kartičky poistenca.

Avšak následne, keď prídeš do Španielska,potrebuješ mať so sebou originál v prípade, že by si potreboval pokryť náklady spojené s chorobou, alebo zranením.

Španielsko je krajina, kde je je lekárska starostlivosť drahá, a európske poistenie nepokrýva všetky náklady spojené s hospitalizáciou, liečbou a ošetrením. Takisto sa môžu stať iné nehodové udalosti spojené s majetkom a pod. Nikdy nevieš, čo sa môže prihodiť.

Ak sa teda rozhodneš zabezpečiť si nejaké súkromné poistenie, manažér hotela bude potrebovať kópiu tohto dokumentu.

Keď pôjdeš na stáž, zober si so sebou originál.

Manažér hotela potrebuje vedieť, či si zdravotne pripravený zvládnuť úlohy spojené s tvojou prácou, preto potrebuje lekárske potvrdenie o tom, že si zdravotne spôsobilý, netrpíš žiadnou chronickou chorobou, a nepotrebuješ ísť na žiadnu operáciu.

Je možné, že si lekár bude pýtať na Slovensku za toto potvrdenie poplatok.

Lekárske potvrdenie by nemalo byť staršie než mesiac  pred začatím tvojej stáže.Potvrdenie nahráš na svoj online profil v Animafeste ešte pred odletom.

Internship Offers