Students

Universities

Resorts

Cooperations

Advice 1

01 Prvý dojem je veľmi dôležitý. Profesionálne oblečenie, vyjadrovanie, písanie, konanie, potrasenie rukou, očný kontakt, úsmev a priateľský prístup.

Advice 2

02 Vytvorenie si dobrých vzťahov s kolegami. Byť priateľský, zdvorilý, nápomocný, a rozumný. Je dobré rozprávať sa so svojimi kolegami a spoznať ich. Vyhýbať sa ohováraniu a sťažovaniu sa. Buď opatrný s miešaním súkromia a práce.Ubezpeč sa, že to, o čom sa v práci rozprávaš, je naozaj určené ako téma rozhovoru na verejnosti.

Advice 3

03 Prichádzaj do práce vtedy, kedy máš. Ak meškáš, pre istotu zavolaj. Snaž sa neochorieť, a nemeškaj veľmi často.

Advice 4

04 Ceň si prácu, ktorú máš a rob ju svedomito. Všetko, čo v živote urobíš, má svoje následky. Nikdy nevieš, kedy sa ti to dobré vráti.

Advice 5

05 Pýtaj sa! Pravda je taká, že pýtanie sa je dobrá vlastnosť. Tvoj šéf to očakáva. Napovie to o tebe, že si ochotný sa veci učiť, že si dosť motivovaný, a že máš nefalšovaný záujem o jeho prácu.

Internship Offers