Students

Universities

Resorts

Cooperations

Animafest Experience, so sídlom v Barcelone, umožňuje nábor a prijímanie študentov hľadajúcich zahraničnú stáž a zároveň študentov, ktorí si chcú zlepšiť ich jazykové znalosti. Sme spojkou medzi hotelmi, študentmi, a školami na celom svete. Za 15 rokov skúseností sa nám podarilo nadobudnúť spoluprácu s viac než 500 hotelmi, prevažne v Stredozemí, t.j. v Španielsku, Grécku, Taliansku a Francúzsku. Pri svojom rozmachu je Animafest Experience pripravené poskytnúť svoje služby hotelom na celom svete, zároveň ponúkajúc študentom možnosť uskutočniť ich stáže na rozličných pozíciach.

Animafest Experience zastáva: dlhoročné skúsenosti, pretože naše partnerstvá so školami a univerzitami sú založené na vzájomnej dôvere a dlhotrvajúcich vzťahoch, ktoré nám umožňujú lepšie poznať potreby študentov, ale aj škôl.  

Individuálny prístup: Vďaka nášmu účelnému zákazníckemu servisu sme schopní zodpovedať všetky otázky, či už zo strany škôl, univerzít alebo študentov, v čo najkratšom možnom čase.

Nepretržitá pomoc: Asistujeme počas celého procesu, pred, počas, ale aj po vykonaní stáže.

 

 

 

  • ZÍSKAŤ SKÚSENOSŤ
  • PRACOVAŤ V ZAHRANIČÍ
  • NAUČIŤ SA ŠPANIELSKY
  • ZLEPŠIŤ ZNALOSTI
  • MEDZINÁRODNÍ ĽUDIA
  • NOVÉ KONTAKTY
  • NOVÉ PRÍLEŽITOSTI
  • CHOP SA NOVEJ VÝZVY

 

Internship Offers