Students

Universities

Resorts

Cooperations

Trvanie: 3 až 6 mesiacov

Budeš obsluhovať klientov z celého sveta pri Check in a Check out aktivitách. Ak budú potrebovať nejaké informácie, alebo budú mať nejaký problém, budeš im nápomocný a poradíš im.

Trvanie: 3 až 6 mesiacov

Počas tvojej stáže budeš pracovať ako recepčný/ná v spa-wellness centrách. Ak máš teda rád relaxačnú atmosféru, budeš radiť zákazníkom o poskytovaných službách a procedúrach.

Trvanie: 3 až 6 mesiacov

V dnešnej dobe nadobúdajú zahraničné stáže čoraz väčšiu dôležitosť, spolu s naším zameraním na profesijný rast- vnútri,ale aj mimo pracovného prostredia.

Trvanie: 3 až 6 mesiacov

Po celé dni budeš zabávať ľudí rôzneho veku; hrať hry, nacvičovať zábavné programy atď. Si dynamický, energický a chceš sa baviť?

How to get the internship ?

Internship Offers