Students

Universities

Resorts

Cooperations

Trvanie: 3 až 6 mesiacov

Počas tvojej stáže budeš pracovať ako recepčný/ná v spa-wellness centrách. Ak máš teda rád relaxačnú atmosféru, budeš radiť zákazníkom o poskytovaných službách a procedúrach.

Na tejto pozícii bude tvojou prácou asistovať zákazníkom prichádzajúcim do centra SPA. Budeš sa starať o ich pohodlie hneď ako vstúpia do centra.To zahŕňa vítanie zákazníkov,nasmerovanie ich správnym smerom,odpovedanie na telefonáty a usporadúvanie SPA rozvrhu

Okrem toho je potrebné viesť záznamy o zákazníkoch, sledovať vybavenie a zásoby Spa centra. Takisto je dôležité udržať informovanosť zamestnancov o potrebách klientov. Ďalej je možné, že budeš mať na starosti predaj výrobkov špecifických značiek a s tým spojené faktúrovanie. To môže zahŕňať presné peňažné systémy.

Možnosti trávenia voľného času?

Keď vykonávaš stáž v zahraničí, ďaleko od tvojho domova, je to skúsenosť na celý život. Na to, aby si z toho vyťažil maximum, je veľmi dôležité chodiť sa v čase tvojho voľna vonku zabaviť ( kluby, zájsť si na dobrú večeru), zamestnať sa rôznymi aktvitami a stretávať miestnych ľudí, ktorí ti pomôžu spoznať miestne tradície. Taktiež môžeš cestovať, navštevovať pamiatky a spoznávať národné kultúrne dedičstvo danej krajiny či regiónu. Je veľmi dôležité užívať si svoj voľný čas a objavovať nepoznané, aby si sa vyhol smútku za domovom.

Požiadavky:

  • Plynulá angličtina

Mnohé z našich destinácií vyžadujú:

  • francúzština-angličtina-španielčina
  • nemčina-angličtina-španielčina
  • ruština-angličtina-španielčina

Možnosť práce počas rôznych smien: Ranná- Poobedná- Nočná.

Výhody:

  • Ubytovanie- zabezpečené
  • 3 jedlá denne- zabezpečené
  • Plat od 200 do 300 eur mesačne

Poprípade ešte príspevok naviac (získanie Erazmu)

Požiadaj tu 

How to get the internship ?

Internship Offers