Students

Universities

Resorts

Cooperations

Trvanie: 3 až 6 mesiacov

V dnešnej dobe nadobúdajú zahraničné stáže čoraz väčšiu dôležitosť, spolu s naším zameraním na profesijný rast- vnútri,ale aj mimo pracovného prostredia.

- stáž s Animafest Experience ti rozhodne poskytne obrovskú výhodu pri hľadaní zamestnania, ale aj pri podaní žiadosti o postgraduálne štúdium.

Predstavte si, že rozširujete svoje profesijné, ale aj osobné ciele tým, že pracujete v medzinárodnej spoločnosti v Barcelone, po celý čas zlepšujúc svoju španielčinu, zažívajúc kultúru novej krajiny a dopĺňajúc svoj životopis o veľmi prínosnú informáciu.

Požiadaj tu 

How to get the internship ?

Internship Offers