Students

Universities

Resorts

Cooperations

Trvanie: 3 až 6 mesiacov

Po celé dni budeš zabávať ľudí rôzneho veku; hrať hry, nacvičovať zábavné programy atď. Si dynamický, energický a chceš sa baviť?

Táto pracovná pozícia pozostáva z lákania hostí na zapájanie sa do aktivít.

Stážista na tejto pozícii musí disponovať schopnosťou pracovať s rôznymi skupinami ľudí : deti, dospievajúci, dospelí, atď.; v záujme organizovania vhodnych aktivít, v závislosti od prostredia a skupín ľudí.

Stážista bude musieť vedieť navrhovať, organizovať a zrealizovať zábavné programy. Takisto bude musieť brať do úvahy záujem, preferencie a motiváciu hostí, teda poskytovať pre nich čo najviac prijateľné aktivity.

V záujme uskutočnenia úspešných aktivít bude musieť stážista spolupracovať s rôznymi oddeleniami prevádzkovania hotela (zabezpečovanie materiálov a aparatúry).

Táto stáž študentom umožní uskutočniť konverzácie v oblastí služieb, tykajúcich sa animácie. Stážista si v pracovnej pozícii zabávača zlepší znalosti španielskeho jazyka, poprípade si zlepší svoje komunikačné zručnosti aj mimo pracovného prostredia.

Požiadavky:

  • Plynulá angličtina

Mnohé z našich destinácií vyžadujú::

  •  francúzština-angličtina-španielčina
  •  nemčina-angličtina-španielčina
  •  ruština-angličtina-španielčina

Možnosť práce počas rôznych smien: Ranná- Poobedná- Nočná.

Výhody:

  • Ubytovanie- zabezpečené
  • 3 jedlá denne- zabezpečené
  • Plat od 200 do 300 eur mesačne

Poprípade ešte príspevok naviac (získanie Erazmu)

Požiadaj tu 

How to get the internship ?

Internship Offers