Students

Universities

Resorts

Cooperations

Trvanie: 3 až 6 mesiacov

Ak sa rád staneš členom tímu,ktorý neustále hľadá nové stratégie reklamy, a zároveň hovoríš viacerými jazykmi, potom je veľmi pravdepodobné, že stáž v sektore marketingu je pre teba ako stvorená.

Na stáž v tomto odvetví je kľúčovým bodom práve komunikácia, a preto je veľmi dôležité, aby sa stážista vedel dorozumieť čo najväčším množstvom cudzích jazykov. Bude musieť ukázať iniciatívu. Veľmi veľa sa toho naučí, pretože bude vykonávať rôzne aktivity vzťahujúce sa na jeho prácu. Byť nezávislý je dôležitá vlastnosť, ktorou musí disponovať každý stážista v oblasti marketingu.Študent bude musieť byť schopný rozoznávať problémy a následne sa ich pokúsiť vyriešiť.

Študent bude musieť byť profesionálny; hotel ale aj naša agentúra od neho očakáva profesionálne správanie v akejkoľvek situácii. Popri tom, že reprezentuje hotel, v ktorom stážuje, reprezentuje aj svoju školu, Animafest Experience a svoju rodnú krajinu. Človek na tejto pozícii musí vedieť pracovať pod tlakom. Práca v turizme nie je vôbec jednoduchá a zahŕňa aj nočné smeny. Napokon, od človeka vykonávajúceho túto pozíciu očakávame, že aj v stresových situáciach zostane pokojný a priateľský.

Možnosti trávenia voľného času?

Keď vykonávaš stáž v zahraničí, ďaleko od tvojho domova, je to skúsenosť na celý život. Na to, aby si z toho vyťažil maximum, je veľmi dôležité sa chodiť v čase tvojho voľna vonku zabaviť ( kluby, zájsť si na dobrú večeru), zamestnať sa rôznymi aktvitami a stretávať miestnych ľudí, ktorí ti pomôžu spoznať miestne tradície. Taktiež môžeš cestovať, navštevovať pamiatky a spoznávať národné kultúrne dedičstvo danej krajiny, či regiónu. Je veľmi dôležité, užívať si svoj voľný čas a objavovať nepoznané, aby si sa vyhol smútku za domovom.

Požiadavky:

  • Plynulá angličtina

Mnohé z našich destinácií vyžadujú:

  • francúzština- angličtina- španielčina
  • nemčina- angličtina- španielčina
  • ruština- angličtina- španielčina

Poprípade ešte príspevok naviac (získanie Erazmu)

Požiadaj tu 

How to get the internship ?

Internship Offers